Etusivu

Vesistöklinikka – Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry

Vesistöklinikan edistää Salon seudun vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisina, parantaa vesistöjen tilaa sekä edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

enjrvi-3

Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven vesistöjen hoitoyhdistykset perustettiin 2000-luvun alkupuolella alun perin huolehtimaan kukin alueensa vesistöjen tilasta. Vuonna 2006 Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven vesistöjen hoitoyhdistykset yhdistyivät yhdeksi vesienhoitoyhdistykseksi, jonka nimeksi tuli Vesistöklinikka – Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven vesistöjen hoitoyhdistys ry. Vuonna 2009 Vesistöklinikan sääntöjä muutettiin siten, että sen toiminta-alueena on nyt koko Salo ja sen lähialueet ja nimeksi tuli Vesistöklinikka- Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Salo.

Yhdistysten näkyvintä yhteistä toimintaa oli vuosina 2003-2006 yhteinen Vesistöklinikka–hanke. Sen tavoitteena oli aktivoida ranta-asukkaita huolehtimaan vesistöjensä tilasta ja auttaa vesistökohtaisten yhdistysten perustamisessa sekä vesistöjen tilaa ja hoitosuunnitelmia koskevien selvitysten laadinnassa.

Vuosina 2012-2014 Vesistöklinikka oli vahvasti mukana AKVA- tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä –hankkeessa. Hanketta hallinnoi Salon kansalaisopisto.

Vuosina 2015-2016 Vesistöklinikka oli mukana tiiviisti VEERA -hankkeessa yhdessä Aurajokisäätiön ja Paimionjoki-yhdistyksen kanssa. VEERA – Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla -hankkeen tavoitteena on kansalaisten aktivoiminen vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen sekä vesiensuojelun yhteistyön ja organisoitumisen lisääminen Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoki, Paimionjoki, Halikonjoki, Uskelanjoki ja Kiskonjoki-Perniönjoki valuma-alueilla sekä Someron itäisten järvien
valuma-alueilla.