Linkit

Hyödyllisiä linkkejä:

Uudistunut vesilaki 1.1.2012. Julkaisu saatavilla vain sähköisessä muodossa osoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=403572&lan=fi

Kiskonjoen vesistön Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=398203&lan=fi&clan=fi

Viurilanlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=396723&lan=fi&clan=fi

Vesistöklinikka perusti vuonna 2010 facebook-ryhmän ”Salon seudun vesistöjen hoito”, jonne voi kuka tahansa Salon seudun vesistöjen tilasta kiinnostunut liittyä. Ryhmän tarkoituksena on tiedottaa yleisesti vesistöasioista sekä myös mitä asioita koko Salon seudun vesistöjen hoidossa tapahtuu.  Tervetuloa mukaan ryhmään! http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=261813782099

Ympäristöhallinnon sivujen kautta löytyy hyvin laajasti yleistietoa ympäristönsuojelusta, rakentamismääräyksistä, viranomaisista, levätiedotus ja alueelliset ympäristökeskukset.
www.ymparisto.fi

Tunne järvesi -projekti ohjaa järvien kunnon tarkkailuun.
jarvikerho.net

Tietoa maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksesta, seurannasta ja määräyksistä.
www.lande2000.fi

Erilaisia lomakkeita tukien hakemiseen:
http://lomake.mmm.fi/index.jsp

Maa- ja metsätalousministeriön sivujen kautta löytyy hyvin laajasti tietoa mm. kalastuksesta.
www.mmm.fi

Eväitä miten innostaa ihmisiä osallistumaan vesiensuojelun hankkeisiin:
Eväitä vuorovaikutteiseen viestintään vesistöjen kunnostus- ja säännöstelyhankkeissa. Heini Lähteenmäki ja Pia Rotko. Suomen ympäristökeskus. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=47338&lan=fi

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 – Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue, 2009.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=111704&lan=en

Vesienhoidon tulevaisuus – haasteita ja mahdollisuuksia. Varsinais-Suomen ELY- keskus, Sanna Kipinä-Salokannel.
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/pdf-tiedostot/vesienhoidon%20tulevaisuus_sks.pdf

Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen hallintaan – Seminaari 30.3.2010, Kauttuan klubi. (Sisältää seminaariesitykset mm. Kosteikot virtaaman ja ravinteiden hallinnassa, Luonnonmukainen vesirakentaminen maatalouden peruskuivatuksessa, Talviaikainen vesistökuormitus, Vesistöjen säännöstelyn haasteet, jne).
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default13.asp?active_page_id=174

Käytännön kosteikkosuunnittelu. TEHO-hankkeen julkaisuja 1/2009. Tekijät: Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103235&lan=fi

Metsästäjäin keskusjärjestön hyvät kosteikkosivut:
http://www.riista.fi/?mag_nr=12&group=00000261

Riistakosteikko -opas. Metsästäjäin Keskusjärjestö. Tekijät: Sanna Aitto-oja, Mikko Rautiainen, Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Veli-Matti Väänänen, Petri Nummi, Jarkko Nurmi.
http://www.riista.fi/data/attachments/Kosteikko_opas_netti.pdf

Yhdistyksille hyviä vinkkejä mm. kosteikkojen rahoitusmahdollisuuksista. http://www.kotiniitty.net/rahoitus_yleista.htm

MUUTA MIELENKIINTOISTA

Vesiekosysteemit reagoivat kaikkein herkimmin ilmaston lämpenemiseen, kertoo uusi tutkimus:
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/ymparisto/vesiekosysteemit+reagoivat+kaikkein+herkimmin+ilmaston+lampenemiseen/a827290
Reaaliaikainen vedenlaadun seuranta tehostui Säkylän Pyhäjärvellä – uudet tutkimusmenetelmät yhteiskäytössä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=359173&lan=fi

Maatalouden vesistökuormitukseen erikoistunut Suomen ympäristökeskus: ”Maatalouden ravinnekuormasta olisi nipistettävissä kolmannes”.
http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/04/syke_maatalouden_ravinnekuormasta_olisi_nipistettavissa_kolmannes_1595424.html?origin=rss

Hajajätevesityöryhmä korostaa kiinteistökohtaisen suunnittelun ja neuvonnan merkitystä (YM 2.3.2010)
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=353462&lan=fi

”Maatalouden vesiensuojelun tulevaisuus” -tilaisuuden 16.2.2010 esitykset:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=352477&lan=fi&clan=fi

Linkkiin tulossa mm. Vihdin järvipäivien 2010 vuoden päivien satoa ja paljon muuta ajankohtaista vesistöasioista:
http://esittelyvideo.1g.fi/vesienhoito/

WWF Suomi laajentaa kosteikkotyötään
WWF laajentaa kosteikkotyötään entisestään, nyt EU:n Leader-ohjelman rahoituksen turvin. Hanke on kohdistettu ennen kaikkea Salon seudulle: Kiikalan, Perniön, Perttelin, Muurlan, Kiskon ja Suomusjärven alueen maanomistajille ja järvien suojeluyhdistysten edustajille. Lue lisää aiheesta ”Itämeri – Syken ja ilmatieteen laitoksen uutiskirje” -linkistä: http://mmm.multiedition.fi/itameri/uutiskirje/2010/1-2010/fi/5.php