Toiminta

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida ranta-asukkaita huolehtimaan vesistöjensä tilasta ja auttaa vesistökohtaisten yhdistysten perustamisessa sekä vesistöjen tilaa ja hoitosuunnitelmia koskevien selvitysten laadinnassa. Vesistöjen tilaa pyritään myös parantamaan edistämällä luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä. Tiedottaminen ja koulutus ovat yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten sekä alueella toimivien järviyhdistysten kanssa.

kanoottiretki kytt.b